Az általános szerződési feltétel PDF formátumban ITT letölthető.

Az elállási nyilatkozat PDF formátumban ITT letölthető.

Online Felület Általános Szerződési Feltételei

www.hbz.hu

Tartalomjegyzék

1. A Társaság adatai 

2. Általános információk

3. A http://www.hbz.hu honlapon folytatott tevékenység

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

4.2. Szerzői jogok

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Regisztráció

5.2. Megrendelés 

5.3. Adatbeviteli hibák javítása 

5.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.5. A szerződés létrejötte

5.6. Szerződés módosítása

5.7. A szerződés iktatása

5.8. Fizetés

5.9. Számla

5.10. Átvétel

5.11. Szállítás

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

6.2. A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

7. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

7.1 Hibás teljesítés

7.2 Kellékszavatosság

7.3 Jótállás

8. Hírlevélre történő feliratkozás 

9. Panaszkezelés

9.1. Panaszügyintézés helye

9.2. Panaszügyintézés módja

9.3. Jogérvényesítési lehetőségek

9.4 Jogvita

9.5. A területileg illetékes békéltető testületek listája

10. Technikai korlátok

11. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

12. Dokumentumok

1. A Társaság adatai

Név: HBZ Kft. 

A http://www.hbz.hu webáruház és a weblap üzemeltetője:

Cégnév: HBZ Kft.

Székhely: 4030 Debrecen, Galamb u 23-29.

Adószám: 11865779-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-006726

E-mail cím: hbz@hbz.hu

Képviselő: Horváth Lajos ügyvezető

Tárhely szolgáltató:

Név: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001

E-mail: info@rackforest.hu

Adószáma: 14671858-2-41

Cégjegyzéket kiadó bíróság, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága - Cg. 01 09 914549

Jelen ÁSZF-ben a Szolgáltató és a HBZ Kft. szinonimaként jelenik meg.

2. Általános információk

Üdvözöljük a HBZ Kft. a továbbiakban: HBZ, vagy Társaság által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://www.hbz.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap, Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, fogyasztóvédelmi tájékoztatót. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis-és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használata során a regisztráláskor és azt követően is tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3. A http://www.hbz.hu honlapon folytatott tevékenység

A HBZ Kft. a Honlapon üzleti tevékenysége során nyílászáró- és bútorvasalat termékek értékesítését folytatja. A HBZ Kft. az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a HBZ Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően, HBZ Kft. - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a HBZ Kft-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. Amennyiben a Webáruház tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a Webáruház üzemeltetőjének, vagyis az Eladónak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000, -Ft + Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Regisztráció

Amennyiben a Felhasználó nem kívánja, hogy a HBZ a rendszerében regisztrált Felhasználóként rögzítse, lehetősége van regisztráció nélkül is vásárolni.

A regisztrációhoz a http://www.hbz.hu „Fiók létrehozása” menüpontban elérhető űrlap kitöltése szükséges, majd a „Mentés” feliratú gomb megnyomása és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadása mellett lévő jelölőnégyzet kipipálása.

A regisztráció során Felhasználónak szükséges megadnia a regisztrációs űrlapon az alábbi adatokat:

a. Családnév

b. Keresztnév

c. E-mail cím

d. Jelszó

A regisztrációt követően a Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail címére, melyen értesítik regisztrációja sikerességéről.

A regisztráció során a Felhasználó jelezheti hírlevél igényét is (az áruházban a regisztráción kívül a honlap alján található Hírlevél sávban az e-mail cím megadásával is igényelhető hírlevél). A hírlevél igénylés a Felhasználó által bármikor törölhető. A regisztráció törlését a Felhasználó a HBZ e-mail címére küldött elektronikus levélben kérheti. HBZ gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelet, továbbá az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó, ha tudomására jut, hogy jelszavával valaki visszaélt, köteles a HBZ-nek haladéktalanul jelezni a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait azok megváltozása esetén frissíteni és gondoskodni arról, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek, hogy a rendelés teljesíthető legyen.

5.2. Megrendelés

Felhasználó a termékek részletes jellemzőiről, bruttó áráról a honlapon, a Termékkategóriák menüpont alatt, a kívánt kategóriát, majd az adott terméket kiválasztva a megrendelés előtt tájékozódhat.

A Webáruházban lehetőség szerint minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek 5 mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az áfát.

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

A webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a Webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.

A HBZ a Felhasználó számára a honlapon lehetőséget biztosít a keresésre is, a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti.

A honlapon történő rendelés menete:

a. Felhasználó a „Kosárba” gombra kattintva a terméket a kosárba helyezheti, annak darabszámát a „Kosárba” gomb mellett állíthatja be, majd annak tartalmát a kosár jelre kattintva ellenőrizheti;

b. Felhasználó a kosárba lépve módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt;

c. Amennyiben a Felhasználó kosárban lévő termék(ek) megrendelése mellett dönt, akkor a "Tovább a pénztárhoz" gombra kattintva eljuthat a "Rendelés" oldalra, ahol ki kell választania a fizetési és szállítási módot. Fizetési lehetőségek: banki előre átutalás, utánvét, vagy bankkártyás fizetés. Szállítási módok: Kiszállítás Express One futárszolgálattal vagy Express One csomagponton történő átvétel.

d. A megrendelés folyamatának következő lépésében „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” négyzet kipipálása után a "Megrendelés véglegesítése" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. A rendelési felület jobb oldalán lévő „Összegzés” rovatban található a választott termék, szállítási díj, és az összesen fizetendő összeg.

e. Ha a Felhasználó a megrendelés adatait rendben találja, akkor a "Megrendelés véglegesítése" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. A regisztrált Felhasználó a megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja a honlapon leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

5.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a „Megendelés véglegesítése” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

A HBZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználókat minden, a termékeket érintő tulajdonságról tájékoztassa. Ennek ellenére előfordulhat, hogy tévedésből, vagy informatikai technikai hibából eredően a termékek ára elírásra kerül, vagy rosszul történik azok feltüntetése. Ebben az esetben a HBZ minden esetben a webáruházban megadott áron köteles a terméket értékesíteni, kivéve abban esetben, amennyiben a tévedés, elírás egy átlagos fogyasztó számára is nyilvánvaló. Amennyiben ezen hibát kihasználva, rosszhiszeműen adja le megrendelését a Felhasználó, abban az esetben a termék/ek visszaigazolására nem kerül sor, vagy a visszaigazolás ellenére azok átadására nem kerül sor.

A HBZ tehát nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a HBZ nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

5.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A HBZ köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul, 48 órán belül visszaigazolni.

A HBZ a Felhasználó megrendelését automatikus elektronikus levélben rögzíti. Az első emailben a HBZ a megrendelést követően a termékeket visszaigazolja, illetve megadja a leadott megrendelés adatait a Felhasználó részére annak ellenőrzése érdekében. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Felhasználó által leadott megrendelésnek, azt e-mailben, a megrendeléshez társított azonosító kódra hivatkozva az email kézhezvételét követően 1 napon belül jelezni köteles a HBZ felé.

A HBZ felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon elérhető termék a megrendelést követően mégsem áll a rendelkezésére. Ebben az esetben a HBZ levélben és telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a megrendelést a HBZ törli, és a Vevőt a törlésről is értesíti.

A megrendelés leadását követően a HBZ a megrendelést köteles visszaigazolni, hogy a terméket a futárszolgálatnak átadta. A HBZ felhívja minden Felhasználó figyelmét arra, hogy a tömeges vásárlás miatt előfordulhat, hogy még a webáruházban elérhető termék a megrendelést követően mégsem áll a webáruház rendelkezésére. Ebben az esetben a megrendelést a HBZ törli, és a Felhasználót a törlésről e-mailben értesíti.

Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. A HBZ visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Vevő jogosult a vételi ajánlatát visszavonni a HBZ részére megküldött e-mail útján vagy a központi ügyfélszolgálatra történő telefonhívással.

5.5. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi 7 szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A szerződés az ajánlat HBZ általi elfogadásáról szóló, a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött email megérkezésével jön létre. A visszaigazoló emailben a HBZ visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott szerződéskötést megelőző tájékoztatást, valamint elállási nyilatkozat mintát is.

5.6. Szerződés módosítása

Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.

Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést a HBZ nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.

A HBZ kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt a Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.

5.7. A szerződés iktatása

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

5.8. Fizetés

HBZ az alábbi fizetési módokat biztosítja a Vevő számára:

a. Bankkártyás

b. Banki átutalás: Vevő a véglegesített megrendelés vételárát a HBZ által kiállított díjbekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig átutalással is megfizetheti. HBZ kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít, és adja át az Express One Futárszolgálatnak az árut.

c. Utánvétel: A megrendelést követően a HBZ a csomagot átadja az Express One Futárszolgálatnak, akinél a termék átvételekor lehet kiegyenlíteni a megadott szállítási címen vagy Express One csomagponton.

d. Bankkártyás fizetés: Utánvét esetén bankkártyás fizetésre is van lehetőség.

5.9. Számla

HBZ papíralapú számlát állít ki. A HBZ a számlát elektronikusan is, külön kérésre levélben, illetve faxon, vagy legkésőbb a termék átadásakor bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.

5.10. Átvétel

Csomag átvételi lehetőségek

1. Express One futárszolgálat

Futárszolgálat utánvéttel 

a. 2-3 munkanap alatt 2.090, - Ft-ért

b. A megrendelt termékeket az Express One futárszolgálat házhoz szállítja, munkanapokon 8 és 17 óra között. A kiszállítás előtt egy nappal a futárszolgálat e-mailben értesíti a szállításról. 

c. Ne feledje, hogy rendeléskor olyan telefonszámot adjon meg, ahol szükség esetén a futár el tudja érni. Ha bármilyen kérése vagy a futár munkáját segítő közlendője van a szállítással kapcsolatban (pl. munkahely neve, más átvevő személy stb.), kérjük, jelezze rendeléskor a megjegyzés mezőben. 

Futárszolgálat előre utalással

a. Utalás beérkezésétől számított 1-2 munkanap alatt 1.790, - Ft-ért

b. A megrendelt termékeket az Express One futárszolgálat házhoz szállítja munkanapokon 8 és 17 óra között. A rendelés leadása után 48 órán belül egy díjbekérőt fog kapni, ami tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és információkat.

c. Ne feledje, hogy rendeléskor olyan telefonszámot adjon meg, ahol szükség esetén a futár el tudja érni. Ha bármilyen kérése vagy a futár munkáját segítő közlendője van a szállítással kapcsolatban (pl. munkahely neve, más átvevő személy stb.), kérjük, jelezze rendeléskor a megjegyzés mezőben.

Átvétel csomagponton

a. Express One csomagját már több mint 160 OMV töltőállomáson felállított csomagponton is átveheti.

b. A küldemény 7 naptári napon keresztül bármikor, éjjel-nappal átvehető.

c. Az utánvétek összege bankkártyával is kiegyenlíthető.

d. Díja:

i. Csomagpontra érkező csomag előre utalással: 1.590, - Ft

ii. Csomagpontra érkező csomag utánvéttel: 1.890, - Ft

Ingyenes kiszállítás

a. 30.000 Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes. Kivételt képez ez alól a túl méretes termékek, azokat nem tudjuk ingyenesen szállítani!

2. MPL futárszolgálat

Futárszolgálat utánvéttel és előre utalással

a. 0-10 kg-ig 1.990, - Ft-ért
    10-20 kg-ig 2.990, - Ft-ért
    20-40 kg-ig 5.990, - Ft-ért

b. A megrendelt termékeket a Magyar Posta futárszolgálat szállítja házhoz 5-8 munkanapon belül, munkanapokon 8 és 17 óra között. A kiszállítás előtt egy nappal a futárszolgálat e-mailben értesíti a szállításról. 

c. Ne feledje, hogy rendeléskor olyan telefonszámot adjon meg, ahol szükség esetén a futár el tudja érni. Ha bármilyen kérése vagy a futár munkáját segítő közlendője van a szállítással kapcsolatban (pl. munkahely neve, más átvevő személy stb.), kérjük, jelezze rendeléskor a megjegyzés mezőben. 

5.11. Szállítás

HBZ a szállítást csak Magyarország területére biztosítja. A Felhasználó a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e.

A küldemény átvételekor mindenféleképpen alaposan ellenőrizze a küldemény külső csomagolását! Abban az esetben, ha bármilyen sérülést tapasztal a küldemény csomagolásán, vagy más olyan jellegű a sérülés, amely a beltartalmat képező termék sérülésére is okot ad, akkor mindenféleképpen még átvétel előtt készítsenek a futárral jegyzőkönyvet, vagy természetesen jogában áll súlyos sérülés esetén a küldemény átvételét megtagadni. Sérült küldemény esetén a további kárügyintézés és a panasz elfogadásának feltétele, hogy a készült jegyzőkönyv mellett a szállítólevélen mindenféleképpen tüntessék fel, hogy „a termék sérülten érkezett”, valamint, ha megtagadja az átvételt, akkor írják rá a csomagra is, hogy „átvételt sérülés okán megtagadta”.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a futárszolgálathoz vagy a HBZ-hez írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja meg az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e/ nem hiányos-e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség.

A webáruházban rendelt termékek kiszállítási sikertelensége és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

• a Vevő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a szállító által használt gépjárművek bármelyikével,

• a Vevő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg feladó részre,

• a Vevő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás részére) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

a) terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja 10 közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán a HBZ Kft. székhelyére vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a HBZ Kft. részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF mellékletében fellelhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a HBZ Kft. részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A HBZ Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a HBZ Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a HBZ Kft. címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék HBZ Kft. címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül HBZ Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a HBZ Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. HBZ Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül HBZ Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén a HBZ Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a HBZ által eladott termékek tekintetében:

a. olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac HBZ által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 11

b. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a HBZ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

7. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

A HBZ minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

7.1 Hibás teljesítés

A HBZ Kft. hibásan teljesít, ha

A) a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A HBZ a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

B) ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a. az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b. az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a HBZ helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

7.2 Kellékszavatosság

A fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Vevővel kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Vevő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

7.2.1. Kellékszavatossági jogok

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

a. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a HBZ -nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,

b. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a c pont szerinti kivétellel - a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

c. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Kicserélés vagy elállás esetén a HBZ nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a HBZ-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a HBZ adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a HBZ -vel közölni. Hiba esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a HBZ a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a HBZ -t terhelik. Ha azonban a 13 dolog meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a HBZ e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a HBZ nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a HBZ -vel.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a HBZ - nek címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a. a fogyasztónak a HBZ költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

b. a HBZ-nek haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

7.2.2. Kicserélt áru visszavételének speciális szabálya

A HBZ Kft-nek a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

7.2.3. Gyártói termékszavatosság

A HBZ által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. 

7.2.4. HBZ Kft. jogai

A HBZ Kft. megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

7.3 Jótállás

Jótállás esetén annak időtartama alatt a HBZ a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Vevőnek jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A HBZ Kft. mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vevővel, mint Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a HBZ-t megillető jogok a szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Vevőre, mint Fogyasztóra.

A jótállás időtartama:

• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

• 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő kezdete:

• Abban az esteben, ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezte üzembe, a jótállási határidő kezdete az átadás napja;

• Abban az esteben, ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon belül helyezte üzembe, a jótállási határidő kezdete az üzembe helyezés napja.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a jótállási igény érvényesítéskor a HBZ Kft. – ellenkező bizonyítás hiányában – az átadás napjától számítja a jótállási határidő kezdetét.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a készüléket 6 hónapon belül üzembe helyezte, és a beszerelés napjától számított határidőben kívánja jótállási igényét érvényesíteni, úgy a fogyasztót terheli az üzembe helyezés pontos dátumának bizonyítási kötelezettsége az üzembe helyezését igazoló számlával vagy számviteli bizonylattal. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

a. Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A Fogyasztót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 15 kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján megillető kötelező jótállás esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek azzal, hogy a jótállási jegy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.

2) A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a HBZ Kft. bármely telephelyén, fióktelepén, a székhelyén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A HBZ Kft. a jótállási jegyet elektronikus úton küldi meg a fogyasztó részére a vásárláskor megadott e-mail címre, .pdf formátumban letölthető dokumentumként, amelyet a Fogyasztó azonnal ki is nyomtathat vagy eszközére elmentheti.

3) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha pedig a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

4) Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

b. A Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

2) A HBZ Kft. a Fogyasztónál bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

I. a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

II. a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

III. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

IV. a hiba bejelentésének időpontját,

V. a hiba leírását,

VI. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá 

VII. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát (ha a HBZ Kft. a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót)

VIII. az eltérés indokát, ha az Eladó szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget,

IX. a tájékoztatást arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

3) A HBZ Kft. a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja, valamint azt három évig köteles megőrizni.

4) A HBZ Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a HBZ Kft. a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

5) Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a HBZ Kft., amely elismervényen feltünteti

a) a Fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

6) Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

• Megrendelő neve és címe

• Üzlet neve és címe

• Vizsgálat tárgya

• Vizsgálati díj összege

• Vizsgálati díj fizetésére kötelezett

• Termék beérkezésének időpontja

• Vásárlás időpontja

• Minőségi kifogás bejelentésének időpontja

• Fogyasztó kifogása

• Vizsgálati módszerek

• Vizsgálat megállapításai indokolással ellátva

• Tájékoztatás

• Egyebek

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

• szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte le, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;

• elemi kár, természeti csapás okozta.

A jelen szabályzatban, illetve a jótállásról szóló leírásban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű jótállást nem vállal. Kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében. A szolgáltató oldalai olyan kapcsolattartó pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget. A HBZ Kft. oldalai olyan kapcsolattartó pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.

8. Hírlevélre történő feliratkozás

Azon Felhasználók, akik regisztráláskor a „Hírlevél feliratkozás” mellett lévő kockát kipipálták, vagy későbbiekben a honlapon feliratkoznak a hírlevélre, és ezáltal jelezték, hogy „a jövőben igényt tartanak a webáruház által küldött hírlevelekre”, a HBZ Kft. e-mail címét rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a jövőben hírleveket küld részére. A hírlevélre történő feliratkozást követően a HBZ Kft. visszaigazoló e-mailt küldd a Felhasználó részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

III./ Jogérvényesítési lehetőségek

9. Panaszkezelés

9.1. Panaszügyintézés helye

A Felhasználó a termékkel vagy a HBZ tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: HBZ HANNA BAHOR ZÁRCENTRUM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4030 Debrecen, Galamb u 23-29. Telefonszám: +3652-526-526, E-mail: hbz@hbz.hu

9.2. Panaszügyintézés módja

HBZ a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a HBZ a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. HBZ a jegyzőkönyv egy példányát 18 személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles; HBZ Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a HBZ az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a HBZ egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. HBZ a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén HBZ Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9.3. Jogérvényesítési lehetőségek

A) Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.

B) Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu, 036- 13911400, www.naih.hu)

9.4 Jogvita

Amennyiben HBZ és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

a. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva tekintheti meg: https://bekeltetes.hu/udvozlo

b. Bírósági eljárás kezdeményezése Fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr . Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Pest Vármegyei Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 Telefonszáma: (1) 792-7881 Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

9.5. A területileg illetékes békéltető testületek listája

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

10. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

11. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Fogyasztóra terjed ki.

Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.

Az ÁSZF a Fogyasztó számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. január 1.